WELKOM!


op de website van

Praktijk voor (pre)logopedie

Peeters

Deze website is nog in opbouw. 


We staan al ruim 15 jaar voor u klaar en zijn ook nu volop aan het werk. Heeft u een vraag bel of mail ons dan gerust !

Onze praktijk

In onze praktijk behandelen we voornamelijk kinderen. We zien veel kinderen met uiteenlopende hulpvragen. Onze jongste cliëntjes zijn enkele dagen of weken oud, onze oudste 12 jaar (een enkele uitzondering is ouder). We zijn gespecialiseerd in de zogenaamde "preverbale logopedie" waarbij we kinderen begeleiden bij wie er zorgen zijn rondom het eten en drinken, vanwege prematuriteit (te vroeg geboren), sondevoeding, epilepsie, motorische beperkingen, sensorische beperkingen (slecht ziend, CVI, prikkelverwerking, autisme) of een algehele ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen moeten we vaak bij elke nieuwe stap in de voeding (borst, fles, beker, lepel, vast smeltbaar, vast kauwbaar) helpen bij het maken van de overgang naar een nieuwe vaardigheid. Hierdoor zijn we lange tijd betrokken bij een kind.

Vaak zien we het dan ook al vroegtijdig als de spraak/taalontwikkeling niet goed op gang komt en kunnen we daar dan ook al op inspelen, door het te signaleren en bespreekbaar te maken of door eventueel door te verwijzen naar kinderarts of instanties als IVH of CJG. Soms zien we de kinderen weer terug in de praktijk.


Samen met ouders op zoek naar de meest passende (leer)weg

Ondanks al die kennis is de rol van de naaste omgeving van groot belang. U bent de echte deskundigen !

U kent uw kind het beste en weet vaak feilloos wat zijn/haar behoeften zijn. Samen met u gaan we graag op zoek naar een passende manier om te werken aan een oplossing.


Op basis van onderzoek en/of observatie wordt een plan opgesteld. De logopedie kan beginnen, wat vaak betekent dat wij uw kind spelenderwijs aanbieden wat uw kind nodig heeft om de volgende stap in de ontwikkeling te kunnen zetten. Hierdoor is uw kind in staat zijn/haar eigen taal te vormen. Plezier in het samen spelen en samen communiceren staat hierin voorop. Daarom zitten we niet altijd aan tafel, maar vaak op de grond met het materiaal dat uw kind gekozen heeft.

In de therapie hebben ouders een sleutelrol en daarom is het van belang dat u, als ouders er zo veel mogelijk bij bent tijdens de sessie. Als het nodig is kunnen er momenten worden gepland voor korte instructies. Soms wordt aan ouders geadviseerd om een oudercursus te volgen (bijv. volgens de Hanenmethode) of een (verkorte) cursus NmG (Nederlands ondersteund met gebaren). Op die manier wordt de effectiviteit van de behandeling vergroot.


Verwijzing en vergoeding

De logopedie wordt voor kinderen 100 % vergoed uit de basisverzekering. Onze praktijk geeft er de voorkeur aan om uitsluitend op verwijzing van een arts te werken. Bepaalde (be)handelingen worden alleen vergoed als ze worden uitgevoerd door een geregistreerde (preverbaal) logopedist. Als specialist zijn wij vanzelfsprekend geregistreerd als preverbaal logopedist en kwaliteitsgeregistreerd.


Het team

Ons team aan de Tuinstraat bestaat uit twee logopedisten 

Simone Kramer en Charissa Peeters (foto) en osteopaat Saskia van Kempen (www.osteoinfo.nl)


We behandelen kinderen tussen 0 en 12 jaar op onze hoofdlocatie in Echt

en desgewenst – zeker als het gaat om baby’s met een voedingsvraag – aan huis.

Daarnaast werkt onze praktijk nauw samen met stichting PSW. Onze logopedisten voeren diverse werkzaamheden uit in opdracht van PSW en bezoeken de ontwikkelingsgroepen in Midden-Limburg.